Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 72:3 (2018)

  • Aline Canellis, "La Lettre 64 de Saint Jérôme et le symbolisme des couleurs," 235-254 (abstract)
  • Bogdan G. Bucur, "Scholarly Frameworks for Reading Irenaeus: The Question of Theophanies," 255-282 (abstract)
  • Pieter Willem van der Horst, " The Pagan Opponents of Christianity on the Book of Genesis,"  318-336 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: