Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Ρωμαίους 13 και αμερικανική πολιτική / Romans 13 and American politics

H σύνδεση ιδεολογίας και ερμηνείας βρίσκεται στην καρδιά του ζητήματος που προέκυψε στις ΗΠΑ μετά την χρήση από τον Γενικό Εισαγγελέα της χώρας του Ρωμ 13 προκειμένου να δικαιολογήσει την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Trump. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο κι όσα γράφει εκεί ο Παύλος για την σχέση των χριστιανών με την πολιτική εξουσία έχουν συχνά αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ερμηνευτών. Η ιστορία πρόσληψης του Ρωμ 13 είναι μεγάλη κι ενδιαφέρουσα. Ειδικά στην περίπτωση της Αμερικής το κείμενο συχνά χρησιμοποιήθηκε από όσους προέτρεπαν σε πίστη στην Αγγλία και τον Βασιλιά αλλά κι από κείνους στο αντίθετο στρατόπεδο που ξεκινούσαν τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Ταυτόχρονα το ίδιο κείμενο επιστρατεύθηκε συχνά για τη νομιμοποίηση της δουλείας στην ίδια ήπειρο. Η νέα αξιοποίησή του στον πολιτικό λόγο των ΗΠΑ κι η αντίδραση που προκάλεσε τόσο από εκκλησιαστικούς κύκλους όσο κυρίως από βιβλικούς συναδέλφους εκεί, αναδεικνύει μία σειρά από σημαντικά ζητήματα: ποια μπορούν αν είναι τα όρια της ερμηνείας, όταν το ίδιο το κείμενο φαίνεται να επιτρέπει περισσότερες από μία ερμηνείες, πόσο μπορεί το βιβλικό κείμενο να αξιοποιείται για να αιτιολογήσει κοσμικές (ή άλλες) δομές αιώνες μάλιστα μετά από την εποχή που αυτό γράφηκε, ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η κριτική βιβλική εξήγηση ως παράγοντας αντίστασης στον λαϊκισμό και την εργαλειοποίηση της Βίβλου; 

"The Fight to Define Romans 13" (Lincoln Mullen)
"What Jeff Sessions got wrong when quoting the Bible" (Rev. Dr. Margaret Aymer & L. Nasrallah) 
"The Attorney General’s Saint Paul"(Bruce Chilton)

Eξαιρετικό επίσης το άρθρο της Beverly Gaventa που δημοσιεύθηκε τον χειμώνα του 2017 κι είχε επίσης ως θέμα την ερμηνεία του Ρωμ 13:

Beverly Roberts Gaventa, "Reading Romans 13 with Simone Weil: Toward a More Generous Hermeneutic," JBL 117:1 (2017): 7-22

Δεν υπάρχουν σχόλια: