Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Παύλος και Πατέρες / Paul and Patristics

Στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης φιλοξενείται η χρήσιμη βάση δεδομένων για τις  αναφορές στον Παύλο στα έργα των Πατέρων κι εκκλησιαστικών συγγραφέων πριν την Σύνοδο της Νικαίας.  Εξαιρετικά διαφωτιστικά είναι επίσης τα γραφήματα τα οποία απεικονίζουν ποια επιστολή του Παύλου και με ποια συχνότητα χρησιμοποιείται σε κάθε εκκλησιαστικό έργο ή ανά αιώνα. Να θυμίσω ότι υπάρχει ήδη μία ανάλογη βάση δεδομένων, η BiblIndex, με μεγαλύτερο χρονικό εύρος, η οποία παραπέμπει στις εκδόσεις των πατερικών έργων στην Biblia Patristica και στην SC:  

Δεν υπάρχουν σχόλια: