Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 65:4 (2018)

  • Šterbenc Erker Darja, "Augustus’ “New” Festival: The Centrality of Married Women’s Rituals at the Ludi Saeculares of 17 BCE," 377-404 (abstract)
  • Florence Pasche Guignard & Giulia Pedrucci, "Motherhood(s) and Polytheisms: Epistemological and Methodological Reflections on the Study of Religions, Gender, and Women,"  405-435 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: