Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Η ανάλυση μίας ταινίας ή ενός λογοτεχνικού έργου με θέμα από την Βίβλο / Critical Analysis of film or literary text based on a biblical theme

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review η Rhiannon Graybill συζητά τον τρόπο με τον οποιο μπορεί να αναλυθεί μία ταινία ή ένα λογοτεχνικό έργο που αντλεί το θέμα του από τη Βίβλο στο πλαίσιο μίας πανεπιστημιακής εργασίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με πολύ χρήσιμες οδηγίες:

Δεν υπάρχουν σχόλια: