Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Ένα άρθρο για τον ιστορικό Ιησού / An article on historical Jesus

International Journal of Systematic Theology 20:2 (2018)

  • Matthew Levering, "Historical Memory and the Resurrection of Jesus: Encountering the Risen Christ," 157-185 (abstract)
  • Edith M. Humphrey, "Orthodox Christian Reception of the Pauline Teaching on Dikaiosynē: Chrysostom, in Conversation with Calvin, on Romans 1–3," 269-284 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: