Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Παρθενία και γυναίκες στον αρχέγονο Χριστιανισμό / Female virginity in early Chrstianity

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review διαβάστε την σύντομη παρουσίαση μίας πρόσφατης διατριβής σχετικά με το πολλαπλό περιεχόμενο της έννοιας της γυναικείας παρθενίας στον αρχέγονο Χριστιανισμό:

Δεν υπάρχουν σχόλια: