Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Τα νεότερα αρχαιολογικά ευρήματα για τον Ιουδαϊκό πόλεμο και η μαρτυρία του Ιωσήπου / Recent archaeological findings about the Jewish War and Josephus' testimony

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο David Gurevich (Ιερουσαλήμ, Hebrew University) συζητά τα πρόσφατα ευρήματα από την Ιερουσαλήμ που τοποθετούνται χρονικά στην περίοδο του Ιουδαϊκού Πολέμου και θέτει το σημαντικό ερώτημα κατά πόσο η μαρτυρία του Ιώσηπου μπορεί να θεωρηθεί κανονιστική στην ερμηνεία αυτών των ευρημάτων:

New Archaeological Data from The Great Revolt in Jerusalem Raise New Questions on Josephus

Δεν υπάρχουν σχόλια: