Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ThZ / In the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 74:1 (2018)

  • Johannes F. Diehl, "Von der Syntax zur Theologie. Entsprechungssätze im Biblischen Hebräisch und syntaktische Strukturen in Psalm 19," 4-47 (abstract)
  • Annette Schellenberg, "Warum Hiob trotz Krankheit getröstet sein kann. Beobachtungen zum Thema Ehre und Würde im Hiobbuch," 48-68 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: