Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

To 1 Ενώχ και η σημασία του / 1 Enoch and its significance

Ο Philip Esler δημοσιεύει στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ένα σύντομο αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για το 1 Ενώχ, τους συγγραφείς του και τη σημασία του:

Δεν υπάρχουν σχόλια: