Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the recent issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 13 (2017)

Karl L. Armstrong, "The Meaning of ὑποτάσσω in Ephesians 5.21-33: A Linguistic Approach"

Δεν υπάρχουν σχόλια: