Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 18 (2018)

James W. Watts, "The Unstated Premise of the Prose Pentateuch: YHWH is King"

Δεν υπάρχουν σχόλια: