Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του JSPs / In the current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 27:3 (2018)

  • Michał Marciak, "Idumea and Idumeans in the Light of the Pseudepigrapha," 163-203 (abstract)
  • Warren C. Campbell, "Inverted Hybridities: Reactions to Imperialism in Select Pseudepigraphic Ezra Materials," 205-234 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: