Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του JAJ / In the current issue of JAJ

Journal of Ancient Judaism 8:1 (2017)

  • Aaron Koller, "The Self-Referential Coda to Avot and the Egyptian-Israelite Literary Tradition of Wisdom," 2-25
  • Siegbert Riecker, "Die Erkenntnisverheißung im Buch Exodus: Ein verunglückter Sprechakt?," 26-41
  • Elisa Uusimäki, "Maskil among the Hellenistic Jewish Sages," 42-68
  • Justin P. Jeffcoat Schedtler, "Perplexing Pseudepigraphy: The Pseudonymous Greek Poets," 69-89
  • Tzvi Novick, "'I am Not a Butcher': Authority and Expertise in Rabbinic Laws of Meat Production in Classical Rabbinic Literature," 112-144

Δεν υπάρχουν σχόλια: