Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 112:2 (2018)
 
Paul A. Holloway, "Deliberating Life and Death: Paul's Tragic Dubitatio in Philippians 1:22–26," 174-191 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: