Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 72:1 (2018)

  • John Granger Cook, "Alleged Christian Crosses in Herculaneum and Pompeii," 1-20 (abstract)
  •  Mark Grundeken, "Diakone in Rom? Das Zeugnis des Hirten des Hermas," 93-101 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: