Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Δύο νέα άρθρα στο Bible & Interpretation / Two new articles on Bible and Interpretatio

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχουν αναρτηθεί δύο ενδιαφέροντα άρθρα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: