Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 48:1 (2018)

  • David J. Zucker, "Abraham, The Years of Frustration: Genesis 13–14 and 15 as a Literary Unit," 3-9 (abstract)
  • Gina Hens-Piazza, "Dreams Can Delude, Visions Can Deceive: Elijah's Sojourn in the Wilderness of Horeb (I Kings 19:1–21)," 10-17 (abstract)
  • Fergus J. King, "A Funny Thing Happened on The Way to the Parable: The Steward, Tricksters and (Non)sense in Luke 16:1–8," 18-25 (abstract)
  • Jason J. C. Jung, "Separated from My Mother's Womb: An Appraisal of Paul's Testimony in Galatians 1:15," 26-33 (abstract)
  • James A. Sanders, Ph.D., "A Disciple in Damascus," 34-39 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: