Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του Int / In the current issue of Int

Interpretation 72:1 (2018)

  • Susan Grove Eastman, "Love’s Folly: Love and Knowledge in 1 Corinthians," 7-16 (abstract)
  • Robert E. Moses, "Love Overflowing in Complete Knowledge at Corinth: Paul’s Message Concerning Idol Food," 17-28 (abstract)
  • Jack Levison, "The Holy Spirit in 1 Corinthians," 29-42 (abstract)
  • Alexandra R. Brown, "Kairos Gathered: Time, Tempo, and Typology in 1 Corinthians," 43-55 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: