Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Louvain Studies / In the current issue of Louvain Studies

Louvain Studies 40:2 (2017)

Ma. Marilou S. Ibita, "The Proclamation of Truth between Exclusivity and Inclusivity: A Critical Analysis of the Use of John 14:6 in Vatican II," 170-183 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: