Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Η ιστορία της παλαιοδιαθηκικής έρευνας / The history of the Old Testament research

Από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο με την ιστορία της έρευνας της Παλαιάς Διαθήκης. Ο συγγραφέας του, Rudolf Smend, παρουσιάζει το έργο 54 σημαντικών ερευνητών, μεταξύ των οποίων των J. Buxtorf, B. Spinoza, J. Astruc, R Lowth, J. D. Michaelis, J. G. Herder, E. W. Hengstenberg, A. Kuenen, J. Wellhausen, B. Duhm, R. Kittel, H. Gunkel, M. Buber, A. Alt, W. Vischer, G. v. Rad, M. Noth, I. L. Seeligmann, W. Zimmerli, H. W. Wolff. 

Rudolf Smend, Kritiker und Exegeten: Porträtskizzen zu vier Jahrhunderten alttestamentlicher Wissenschaft, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017
1005 σελίδες με 53 εικόνες
ISBN 978-3-525-53142-6
90 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: