Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologies studies 73:3 (2017)

Benjamin W.W. Fung, / Aida B. Spencer  / Francois P. Viljoen, "Do the writing methodologies of Greco-Roman historians have an impact on Luke’s writing order?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: