Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 128:12 (2017)
  • Il-Seung Chung, "Hagar and Ishmael in light of Abraham and Isaac: Reading Gen. 21:8–21 and Gen. 22:1–19 as a Dialogue," 573-582 (abstract)
  • Sherri Brown, "The Challenge of 2 Peter and the Call to Theosis," 583-592 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: