Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

Παύλος ο Ιουδαίος / Paul the Jew

Στην ιστοσελίδα Τhe Bible and Interpretation ο Charles David Isbell (Louisiana State University) συζητά τη στάση του Παύλου απέναντι στον Ιουδαϊσμό, όπως αυτή προκύπτει από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: