Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

Απόκρυφα, αίρεση και "ορθοδοξία" / Apocrypha, heresy and "orthodoxy"

Από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε ένας νέος τόμος στη σειρά Novum Testamentum et Orbis Antiquus / Studien zur Umwelt des Neuen Testaments. Πρόκειται για μία συλλογή σύντομων μελετών, όπου οι συγγραφείς τους συζητούν τη σημασία των αποκρύφων κειμένων στην αρχαία Εκκλησία, την πιθανή σύνδεσή του με την αίρεση και τις περιπτώσεις που κάποια από αυτά με κάποιον τρόπο κατανοούνται ότι κινούνται στο πλαίσιο της "ορθοδοξίας" (εδώ ο όρος όχι με την τεχνική του σημασία αλλά ως δηλωτικός της πίστης της κυρίαρχης ομάδας μέσα στην αρχαία Εκκλησία πολύ πριν την εμφάνιση του τεχνικού όρου):

T. Nicklas / C. Moss / Chr. Tuckett / J. Verheyden, The Other Side: Apocryphal Perspectives on Ancient Christian “Orthodoxies” (NTOA 117; Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2017)
269 p.
ISBN 978-3-525-54058-9
120 ευρώ (βιβλίο) / 99,99 ευρώ (pdf)


Δεν υπάρχουν σχόλια: