Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

Στα πρόσφατα τεύχη του BRP / In the current issue of BRP

Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation 2:1 (2017)

  • Peter-Ben Smit, "Masculinity and the Bible," 1-75 (abstract)

Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation 2:2 (2017)

  • Jennifer L. Koosed, "Reading the Bible as a Feminist," 1-75 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: