Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Brendan G. Youngberg, "Identity Coherence in the Chronicler's Narrative: King Josiah as a Second David and a Second Saul"

Δεν υπάρχουν σχόλια: