Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Αξιοποιώντας τη βιβλιογραφία στην έρευνα της ΚΔ / Using secondary literature in NT research

Ένα εξαιρετικά βοηθητικό άρθρο του Andrew Byers στο ιστολόγιο The Academic Logos Blog προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα βοηθήματα που ο ερευνητής μπορεί να αξιοποιήσει στην έρευνά του για κείμενα της ΚΔ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: