Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Μία ενδιαφέρουσα σύνδεση μεταξύ Κουμράν και Masada / An interesting link between Qumran and Masada

Η Sidnie White Crawford συζητά μία ενδιαφέρουσα σύνδεση μεταξύ του Κουμράν και της Masada στην ιστοσελίδα Bible History Daily. Ειδικότερα, παρουσιάζει τα συμπεράσματα της έρευνας της Ada Yardeni, η οποία εντόπισε τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα μεταξύ χειρογράφων του Κουμράν και του απόκρυφου που βρέθηκε στο βιβλίο του Ιησού του Ναυί στην Μasada. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο τόπος αντιγραφής του πρέπει να ήταν το Κουμράν. Η Sidnie White Crawford επισημαίνει και μία δεύτερη σύνδεση, μεταξύ των Ύμνων της Θυσίας του Σαββάτου, των οποίων έξι αντίγραφα βρέθηκαν στα σπήλαια του Κουμράν κι ενός αντιγράφου του ίδιου κειμένου που βρέθηκε και πάλι στην Masada στο ίδιο σημείο όπως και του απόκρυφο του Ιησού του Ναυί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: