Τρίτη 2 Μαΐου 2017

H σχέση βαβυλωνιακών κειμένων με τα κείμενα του Κουμράν

Στην σελίδα Ancient Jew Review ο Henryk Drawnel έχει αναρτήσει ένα σύντομο ενδιαφέρον άρθρο για την πιθανή πρόσληψη στοιχείων, κυρίως αστρολογικών, από τα βαβυλωνιακά κείμενα στα αραμαϊκά κείμενα του Κουμράν:

Δεν υπάρχουν σχόλια: