Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Oι πληροφορίες για τη ρωμαϊκή οικονομία στο έργο του Πλίνιου του Πρεσβύτερου / Data on Roman economy in the work of Pliny the Elder

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο David B. Hollander κάνει μια κριτική αποτίμηση των πληροφοριών που δίνει ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος στο έργο του Φυσική Ιστορία σχετικά με την οικονομία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας:

Δεν υπάρχουν σχόλια: