Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / Two new articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 50:1 (2016)
In die Skriflig 50:2 (2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια: