Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

Zeitschrift für antikes Christentum 20:2 (2016)

  • D. Jeffrey Bingham, "'We Have the Prophets': Inspiration and the Prophets in Athenagoras of Athens," 211-242 (abstract)
  • Michal Bar-Asher Siegal, "Saying of the desert fathers, Sayings of the rabbinic fathers: Avot deRabbi Natan and the Apophthegmata Patrum," 243-259 (abstract)
  • Matthew R. Crawford, "Κανών and Scripture according to the Letter of Peter to James," 260-275 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: