Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Στο τρέχον τεύχος του StTh / In the current issue of StTh

Studia Theologica 70:1 (2016)

Margaret Y. MacDonald, "The problem of Christian identities in Ephesians Inspiration from the work of Nils Alstrup Dahl," 95-115 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: