Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / New articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 50:2 (2016)


In die Skriflig 50:4 (2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια: