Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Conference: Ethnicity/Race/Religion. Identities, Ideologies, and Intersections in Biblical Texts and Interpretation

Ένα ενδιαφέρον συνέδριο με θέμα τις ιδέες του έθνους, της φυλής και της θρησκείας θα λάβει χώρα στο Exeter της Αγγλίας στο διάστημα 9-11 Αυγούστου 2016. Οι εισηγητές θα προσπαθήσουν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως πώς οι ιδεολογίες για την φυλή και το έθνος έχουν επηρεάσει τη βιβλική ερμηνεία κατά το παρελθόν και πώς, στη συνέχεια, η Βίβλος επηρέασε στην ανάπτυξη ρατσιστικών ιδεολογικών και πρακτικών.  Η θρησκεία, το έθνος κι η φυλή είναι όροι αναμφίβολα ιδεολογικά φορτισμένοι και αναφέρονται σε πτυχές της ταυτότητας, συχνά τέμνοντας η μία την άλλη. Δεν είναι ταυτόσημες βέβαια ούτε όμως μπορούν να διακριθούν απόλυτα μεταξύ τους, εμπλέκονται όμως σε πολλές συγκρούσεις στον σύγχρονο κόσμο. Μία από τις προβληματικές επίσης που θα θέσει το συνέδριο είναι κατά πόσο τα ερμηνευτικά μοντέλα της βιβλικής επιστήμης παραμένουν "δυτικά" καθώς και ποιοι τρόπο θα μπορούσαν να συμβάλουν στον απεγκλωβισμό της από αυτά. 

Ethnicity/Race/Religion: Identities, Ideologies, and Intersections in Biblical Texts and Interpretation
9-11th August 2016,
Centre for Biblical Studies, University of Exeter, UK

Για να διαβάσετε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: