Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

H έκταση του κειμένου του Codex Bezae στις Πράξεις / The length of the text of Codex Bezae in Acts

Διαβάστε το σύντομο αλλά κατατοπιστικό κείμενο του Peter Gurry για την έκταση του κειμένου του Beza στην περίπτωση του κειμένου των Πράξεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια: