Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του GRBS / In the current issue of GRBS

Greek Roman and Byzantine Studies 56:2 (2016)

Vladimir F. Stolba, "Two Hellenistic Defixiones from West Crimea," 263-292

Δεν υπάρχουν σχόλια: