Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Στα τελευταία τεύχη του ThZ / In the recent issue fo ThZ

Theologische Zeitschrift 72:1 (2016)

  • Moisés Mayordomo, "Was ist und zu welchem Ende studiert man Wirkungsgeschichte. Hermeneutische Überlegungen mit einem Seitenblick auf Borges und die Seligpreisungen (Mt 5,3-12)," 42-67 (abstract)


Theologische Zeitschrift 72:2 (2016)

  • Hans-Peter Mathys, "Wie praktisch ist die Bibel?" (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: