Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThRev/ An article of biblical interest in the current issue of ThRev

Theologische Revue 112:2 (2016)

Jens Schröter, "Tendenzen und Perspektiven der Erforschung des frühen Christentums," 91-110

Δεν υπάρχουν σχόλια: