Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Το τρέχον τεύχος του ZNT / The current issue of ZNT

Zeitschrift für Neues Testament 18/36 (2015)
Το τρέχον τεύχος είναι αφιερωμένο στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο.

  • Uta Poplutz, "»M-Quelle« oder Konglomerat? Forschungsüberblick zum sogenannten matthäischen »Sondergut«" 
  • Stefan Alkier, "Konzeptionen, Beobachtungen und Überlegungen zur intertextuellen Schreibweise des Matthäusevangeliums"
  • Klaus Wengst, "Keine »Antithesen«, sondern Auslegung der Tora. Zu Mt 5,17-48"
  • Michael Schneider, "Dialog der Gegner. Ein Blick auf das Matthäusevangelium mit Michail Bachtin" 
  • Hanna Roose, "»Gerechtigkeit« bei Matthäus: Ethisch oder christologisch?"
  • Roland Deines, "Gerechtigkeit, die zum Leben führt. Die christologische Bestimmtheit der Glaubenden bei Matthäus"
  • Manuel Vogel, "Die Ethik der »besseren Gerechtigkeit« im Matthäusevangelium"
  • Elaine M. Wainwright, "»Das Wort G*ttes ist lebendig und wirksam«. Eine neue Lektüre von Mt 9,18-26" 

Δεν υπάρχουν σχόλια: