Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Ένα άρθρο για την Εύα στο τρέχον τεύχος του FSR / An article on Eve in the current issue of FSR

Feminist Studies in Religion 31:2 (2015)

Shelly Colette, "Eroticizing Eve: A Narrative Analysis of Eve Images in Fashion Magazine Advertising" 5-24 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: