Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / Two articles of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 37:1 (2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια: