Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ET / In the current issue of ET

Expository Times 127:8 (2016)

Cornelis Bennema, "Character Reconstruction in the New Testament (1): The Theory," 365-374 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: