Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / The current journal of SJTh

Scottish Journal of Theology 69:1 (2016)

  • Morna D. Hooker, "Another look at πίστις Χριστοῦ," 46-62 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: