Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του KuD / In the current issue of KuD

Kerygma und Dogma 62:1 (2016)

  • Markus Öhler, "Das Bestehen des Kosmos vor dem Hintergrund frühjüdischer und frühchristlicher Apokalyptik: Anmerkungen zur Bedeutung des Neuen Testaments für eine gegenwärtige Ökotheologie,"  3-26 (abstract)
  • Günter Scholz, " Der Tod Jesu Christi," 27-40 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: