Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του JQR / In the current issue of JQR

Jewish Quarterly Review 106:1 (2016)

 Eyal Ben-Eliyahu, "‘‘Cities Surrounded by a Wall from the Time of Joshua Son of Nun’’ as a Rabbinic Response to the Roman Pomerium,"  1-20 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: