Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Νέα ψηφιοποιημένα χειρόγραφα από την Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών / New digitized manuscripts of the National Library of Athens

Στην ιστοσελίδα του Center for the Study of the New Testament Manuscripts έχουν αναρτηθεί ψηφιοποιημένα δέκα νέα χειρόγραφα εκλογαδίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: