Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 109:1 (2016)

  • Malka Z. Simkovich, "Echoes of Universalist Testament Literature in Christian and Rabbinic Texts," 1-32 (abstract)
  • Christopher A. Frilingos, "Parents Just Don't Understand: Ambiguity in Stories about the Childhood of Jesus," 33-55 (abstract)
  • Oded Yisraeli, "Cain as the Scion of Satan: The Evolution of a Gnostic Myth in the Zohar," 56-74 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: