Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article of the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 15 (2015)

Heather Macumber, "A Monster without a Name: Creating the Beast Known as Antiochus IV in Daniel 7"

Δεν υπάρχουν σχόλια: